Pastor skriver

Trons nyckelplatser
Under inledningen av april månad får vi än en gång möjlighet att samlas i tillbedjan och tacksamhet över Guds verk på den kristna trons tre nyckelplatser: Övre salen, Golgata och Graven.
Läs hela texten här

Vision
Vi vill att vår gemenskap skall vara en öppen miljö för växande, där vi ger Gud utrymme att verka i våra liv som enskilda kristna och som församling, så att Jesus Kristus blir tydlig i oss och i samhället.
Läs mer om vår vision under Församlingen

Kyrkohandbok
Forsbrokyrkan har blivit ombedd att svara på en remisstext om en ny kyrkohandbok för Equmeniakyrkan. Läs mer om detta här Kyrkohandbok

Du kommer väl ihåg
Att du kan lämna kollekt/gåva även via bankgiro: 5509-6424
Märk med inbetalningen med ”kollekt”.