Adventskör

Sjung med i Forsbrokyrkans adventskör!
Övning onsdag 29/11 kl19-20.30

Uppsjungning Forsbrokyrkan
Söndagen 3/12 kl11.00

Uppsjungning Ängslunda
Söndag 10/12 kl14.00

Frågor och info:
Erika Planeskog 070-329 87 51