Bibelsamtal


Under bibelsamtalskvällarna studerar vi någon av Bibelns många böcker eller ett angeläget ämne. Under avslappnade former försöker vi hjälpa varandra att förstå lite mer av Bibelns samlade budskap. Samlingen inleds ofta med enklare fika. Tidpunkt för nästa bibelsamtal finner du i vår kalender eller församlingsblad. Ingen föranmälan krävs. Välkommen med!