Equmeniakyrkans internationella insamling

Till församlingsmedlemmar samt intresserade!

Som tidigare meddelats är alltså den planerade Annandagsgudstjänsten inställd p.g.a. skärpta coronarestriktioner.
Med dessa rader vill jag dock påminna om Equmeniakyrkans internationella insamling som pågår t.o.m 31/1 2022.
Vi brukar ju uppmärksamma denna insamling med ett särskilt offer när vi samlas till gudstjänst i juletid, men med tanke på omständigheterna får vi nöja oss med alternativa sätt att ge en gåva.
Via länken nedan finns information om insamlingen med Swish- och bankgironummer.

https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/internationella-insamlingen/

Jag vill även påminna om möjligheten att ge en gåva till vår vänförsamling i Antsla, Estland.
För gåvor till vänförsamlingen används med fördel Forsbrokyrkans Swish: 123 235 96 85 eller bankgiro: 5509-6424.
Glöm inte bort att ange vad din gåva gäller!

Vad gäller kommande samlingar får vi helt enkelt återkomma. Låt oss fortsätta att be för varandra och den värld som Gud älskar! Nåd och frid!

Pastorn