Församlingsblad

årg. 29. Februari – mars 2021


Evangelium i form av ettor och nollor

Efter en lång period av kortsiktig planering p.g.a. bråkiga virus
kommer här ett församlingsblad enligt den gamla ordningen.
Verksamhetsrådet har försökt planera lite mer långsiktigt, men vi
nöjer oss med att blicka fram t.o.m. påsk. Och eftersom vi fortsatt
uppmanas att till stor del begränsa de fysiska samlingarna nöjer vi oss med digitala varianter.

I både gudstjänster och församlingsmöten har vi så här långt använt
den digitala mötesformen ”Teams”. Hädanefter får vi dock bekanta
oss med ett annat alternativ: ”Zoom”, som vi hoppas ska ge en ännu
bättre användarupplevelse. Zoom fungerar direkt i webbläsaren på
din dator, men bäst erfarenhet får man genom att ladda ner deras
egen programvara. Zoom fungerar på PC och Mac, mobil m.m. För att
delta i en samling klickar man på den länk som kommer att finnas
tillgänglig på församlingens hemsida, som för övrigt fått ett nytt fint
utseende tack vare vår eminente webmaster Tony Tjerneld (samt
Equmeniakyrkan)! Det första tillfället att mötas via Zoom blir den 18/2 i en enkel andakt. Förhoppningsvis kan vi därefter känna oss lite mer trygga med formatet inför gudstjänsten den 21/2.

Välkommen att delta i dessa alternativa mötesformer och välkommen att be att vi snart kan mötas som vanligt igen! Evangelium förmedlas bäst i mötet mellan människor av kött och blod. Inte genom digitala ettor och nollor.

Pastor Thomas