Retreatdag på Fagernäs

Välkommen till en dag av retreat på Fagernäs
(Forsbrokyrkans sommargård)!
Lördag 9/9 2023
kl. 10.00-17.00
Scanna för info och anmälan:

https://www.bilda.nu/arr/1188428/oppna-dig-for-gud-retreatdag-medthomas-jonsson-613154

Forsbrokyrkans församling och Svenska kyrkan i Arbrå-Undersvik
inbjuder till endagsretreat på Fagernäs (Forsbrokyrkans sommargård i Norränge).

”Retreat” betyder att dra sig tillbaka.
Vi får möjlighet att möta oss själva och våra andliga behov. I den kristna
traditionen är retreaten en plats där människan ställer sitt liv inför Jesus
Kristus, vad Han gjort och vem Han är. I centrum står hjärtats samtal
med Gud och mig själv.
I stillheten låter vi något ske på djupet i våra liv.

Tystnaden är retreatens stora gåva till oss. Från det att retreaten inleds
till dess den avslutas råder tystnad.
Under måltid och fika lyssnar vi till stillsam musik. I allt vi gör omsluts vi
av den goda tystnaden.
Vid behov finns dock möjlighet till samtal med någon av retreatledarna.

Retreatdagen innehåller två vägledningspass i grupp samt enskild bibelmeditation. Bibelmeditationen innebär att vi med hjälp av en tilldelad bibeltext övar oss att lyssna till Guds ledning i vår
livssituation.
Övningen syftar till en personlig erfarenhet av Jesus Kristus
och Guds tilltal i det egna livet.
Vi ber även en gemensam middagsbön
(”tidebön”) som följer en klassisk ordning med rötter i den tidiga
kristna traditionen, där ord ur Bibeln, framför allt Psaltaren, utgör
stommen.
Retreatdagen avslutas med enkel mässa (nattvard) kl. 16.30.

Kostnad 100 kr inkl. lunch och fika.
Meddela behov av specialkost!

Anmälan via qr-kod, länk eller till
Thomas Jonsson,
pastor@forsbrokyrkan.se,
tfn 070-230 33 34.

Verksamheten genomförs i samarbete
med studieförbundet