Spa för Själen

Det är många människor som uppskattar att åka på spa idag. Den stressade vardagsmiljön kan få ett nödvändigt avbräck genom några dagar på en spaanläggning. Nutidens spa bjuder på en rik flora av behandlingar. Det kan handla om ansiktsbehandlingar, kroppsbehandlingar, massage, o.s.v. Gemensamt för de olika spainriktningarna är möjligheten att koppla av, bli omhändertagen och ompysslad och ladda batterierna.
Ordet SPA sägs komma från den belgiska orten Spa som hade sin storhetstid på 1300-talet. Den kan beskrivas som en av de första etablerade kurorterna, alltså en av dåtidens spaanläggningar. På senare tid har spa kommit att förknippas med hälsa genom vatten från latinets sanitas per aquam. Även ur ett kristet perspektiv är vattnet något viktigt. Jesus säger: ”Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.” Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få (Joh 7:37b-39a).

När vi i Forsbrokyrkan inbjuder till ett Spa för själen så gör vi det utan att erbjuda lerinpackningar, vaxning eller ångande bastubad.

Vi vill istället erbjuda dig det som Jesus uttrycker i ett av sina samtal med människorna: Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt” (Matt 11:28-30).

I kyrkans källarvåning serveras en enkel lunch för billig penning och möjlighet till gemenskap och goda samtal. Det goda samtalet hjälper oss att gå vidare genom livet väl medvetna om att ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv. Vi finns till för varandra.

En trappa upp, i kyrksalen, får dock de många orden vila. Här spelas stillsam musik och här finns olika stationer som vill hjälpa oss till ro och eftertanke. Här finns plats för egen bön och vill du att någon ber för dig så finns den möjligheten. Det finns också möjlighet att bekanta sig med Frälsarkransen eller Bibeln eller att helt enkelt bejaka den goda aktiviteten att bara vara. Enskilt samtal med pastor eller diakon är också möjligt. Vi hoppas att du får en livgivande vistelse på Forsbrokyrkans spa!

Välkommen till Spa för själen!