Antsla

Vänförsamling

I samband med bildandet av Forsbrokyrkans församling i januari 1993 väcktes tanken på att etablera kontakt med en s.k. ”vänförsamling”. På distriktsnivå fanns redan en kontakt med Unionskyrkan i Estland och därför blev det naturligt för församlingen att söka sig dit.
Den 13 april 1993 fick församlingen besked att man tilldelats Antsla ECB församling i Estland och redan i augusti 1993 besökte församlingens ungdomskör ”Glädjegung” den nya vänförsamlingen i Antsla.
1999 var det dags för en ”församlingsresa” då 35 personer från Forsbrokyrkan fick möta vänförsamlingen i Estland. Under åren har flera andra resor/kontakter mellan församlingarna skett till glädje för båda parter.

Eftersom vänförsamlingen i Antsla lever under prövande ekonomiska förhållanden har Forsbrokyrkans församling valt att ge ett återkommande ekonomiskt stöd till vänförsamlingen. Regelbundna rapporter från vänförsamlingen vittnar om att det ekonomiska stödet bidrar till ett omfattande diakonalt arbete samt ett imponerande barn- och ungdomsarbete.
Du kan ta del av några av dessa rapporter här på hemsidan, men vi kan även notera att den ekonomiska stöttningen bidragit till framväxten av församlingens kyrkobyggnad som invigdes år 2000.

Så här skrev vänförsamlingens pastor Peeter Leemats redan 1999: ”Ett särskilt tack vill vi ge vår vänförsamling i Arbrå, som har hjälpt oss mycket ekonomiskt. Gud välsigne de människor som med öppna hjärtan kom oss till hjälp. Trots att havet skiljer våra länder åt, så har kärleken övervunnit denna gräns. Gud välsigne er alla!”

Här nedan kan du ladda ner den senaste hälsningen från församlingen.