Gudstjänst

Gudstjänsten är församlingslivets centrum. På söndagen (dagen för Kristi uppståndelse) samlas vi för att ära och lovsjunga Gud, något som varit centralt för Guds folk från kyrkans första tid. Gudstjänsten är ett möte med Gud, den Helige, men den är också ett möte mellan människor som samlas med Jesus Kristus i centrum. I vår gudstjänst möts vi av kallelsen till gemenskap med Gud och vi får möjlighet att ge vårt gensvar på denna kallelse. Firandet av ”Herrens måltid” (nattvarden) återkommer regelbundet i våra gudstjänster liksom i enklare nattvardsandakter.

Församlingens gudstjänst firas vanligtvis på söndagar kl. 11.00 i Forsbrokyrkan, men ibland även på äldreboendet Ängslunda. Under sommarmånaderna firas gudstjänsterna på sommargården Fagernäs.