Söndagsskola

Många söndagar (dock ej under sommaren) inbjuder församlingen de mindre barnen till söndagsskola under gudstjänsttid. Efter att ha deltagit i gudstjänstens inledning och ”barnens minuter” följer barnen med söndagsskolledarna en trappa ner i Forsbrokyrkan och fortsätter sin gudstjänst där. ”Gudstjänst med alla åldrar” återkommer regelbundet i församlingens gudstjänstliv då unga och gamla är tillsammans under hela gudstjänsten.