Fagernäs

Gudstjänst

Marcus Fredriksson m.fl. Söndagens tema: ”Goda förvaltare” Matt 25:14-30.

Fagernäs

Gudstjänst

Thomas Jonsson m.fl. Söndagens tema: ”Tro och liv” Luk 18:9-14

Fagernäs

Gudstjänst

Thomas Jonsson m.fl. Söndagens tema: ”Friheten i Kristus” Mark 7:31-37.

Fagernäs

Ekumenisk gudstjänst

Thomas J. m.fl. Söndagens tema: ”Medmänniskan” Luk 10:23-37.