Forsbrokykans församling

Välkommen till oss!

Forsbrokyrkans Församling
Forsbrovägen 4
821 61 Arbrå

Våra medarbetare

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver prata med någon. Vi finns för dig.

Thomas Jonsson

Pastor och församlingsföreståndare

070-230 33 34

pastor@forsbrokyrkan.se

Mer om Thomas Jonsson

Erika Planeskog

Vice församlingsföreståndare

070-329 87 51

erika@forsbrokyrkan.se

Bertil Planeskog

Ordförande Forsbrokyrkans Församling

073-813 70 00

ordforande@forsbrokyrkan.se

Robert Planeskog

Ordförande Forsbrokyrkans Ungdom

070-546 66 28

ungdom@forsbrokyrkan.se

Sjukhuskyrkan i södra Hälsingland

Lennart Thorsell

Sjukhuspastor

0278-380 95

Mer om Lennart Thorsell