Forsbrokykans församling

Välkommen till oss!

Forsbrokyrkans Församling
Forsbrovägen 4
821 61 Arbrå

Våra medarbetare

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver prata med någon. Vi finns för dig.

Diakon

AnnLouise Tjerneld

Diakon

Är för tillfället sjukskriven

Tfn expedition: 0278-279 34

annlouise.tjerneld@svenskakyrkan.se

Sven Lindström

Vice Församlingsföreståndare

070-154 83 29

sven.lm@hotmail.com

Mer om Sven Lindström

Bertil Planeskog

Ordförande Forsbrokyrkans Församling

073-813 70 00

ordforande@forsbrokyrkan.se

Robert Planeskog

Ordförande Forsbrokyrkans Ungdom

070-546 66 28

ungdom@forsbrokyrkan.se

Sjukhuskyrkan i södra Hälsingland

Lennart Thorsell

Sjukhuspastor

0278-380 95

Mer om Lennart Thorsell