Forsbrokykans församling

Välkommen till oss!

Forsbrokyrkans Församling
Forsbrovägen 4
821 61 Arbrå

Våra medarbetare

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver prata med någon. Vi finns för dig.

Thomas Jonsson

Pastor och församlingsföreståndare

070-230 33 34

pastor@forsbrokyrkan.se

Mer om Thomas Jonsson

Diakon

AnnLouise Tjerneld

Diakon

Är för tillfället sjukskriven

Tfn expedition: 0278-279 32

annlouise.tjerneld@svenskakyrkan.se

David Arwe

Vice församlingsföreståndare

070-567 79 32

david.arwe@gmail.com

Bertil Planeskog

Ordförande Forsbrokyrkans Församling

073-813 70 00

ordforande@forsbrokyrkan.se

Robert Planeskog

Ordförande Forsbrokyrkans Ungdom

070-546 66 28

ungdom@forsbrokyrkan.se

Sjukhuskyrkan i södra Hälsingland

Lennart Thorsell

Sjukhuspastor

0278-380 95

Mer om Lennart Thorsell