Inställd Gudstjänst

Till församlingsmedlemmar samt intresserade!


Det är snart dags för julfirande och i Forsbrokyrkan har vi i år planerat för samling vid krubban på Julafton (fredag) kl. 11.00 samt Annandagsgudstjänst (söndag) kl. 11.00.
Från och med den 23 december har dock Folkhälsomyndigheten beslutat om nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer vilket tyvärr ger oss anledning att planera om.


Vid gudstjänstfirande gäller att om fler än 20 personer samlas måste församlingen vidta särskilda smittskyddsåtgärder:
• Deltagarna ska ha en anvisad sittplats.
• Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
• Antalet deltagare i ett och samma sällskap får vara högst 8 personer.

Med ovanstående riktlinjer begränsas antalet möjliga sittplatser i Forsbrokyrkan rejält vilket gör att vi inte har möjlighet att välkomna alla som förväntas fira Annandagsgudstjänst i kyrkan på söndag.
Den planerade gudstjänsten på söndag ställs därför in.

En skriven förkunnelse för Annandagen kommer att finnas tillgänglig på församlingens hemsida.

Med tanke på att denna information kommer sent och det blir svårt att nå alla berörda kommer jag (pastor Thomas) att finnas på plats i kyrkan på Annandagen och välkomna ev. besökare till en enkel andakt/bönesamling. Samling vid krubban på Julafton kl. 11.00 planeras att genomföras på ett liknande sätt med enkel andakt och bön.

Naturligtvis kan det kännas både tragiskt och snopet att inte få fira jul på det sätt som många hoppats på och sett fram emot, men inkarnationens under kan trots allt lovsjungas under livets alla omständigheter. Låt oss bejaka den möjligheten var vi än befinner oss och hur livet än ser ut!


Med önskan om en välsignad Kristi födelses fest!
Pastor Thomas