Korsets väg

Kl11 På Långfredagen finns möjlighet att (via Zoom) lyssna till läsning av ”Korsets väg” – även detta en Korsvägsandakt med personliga reflektioner av den franske författaren Paul Claudel (1868-1955). Meditationerna i denna bok har i många år använts på Nya Slottet Bjärka-Säby i samband med Ekumeniska Kommunitetens korsvandring på Långfredagen. För kännedom kommer denna samling inte innehålla sång eller musik, ej heller möjlighet till samtal och delande utan endast läsning av nämnda text.

Klicka här för att delta i gudstjänsten: Andakt
Meeting ID: 969 7361 6491
Passcode: 741099