Långfredag

Idag kan du lyssna på den inspelade Korsvägsandakten som vi fick ta del av under förra påsken.

Som du kanske minns är det en stillsam, meditativ andakt med texter och böner från böneboken Oremus (2008) som grund.

Texter och böner vid olika stationer på Jesu korsväg hjälper oss att i andakt följa Honom på Hans lidandes väg.

Med fördel kan du pausa uppspelningen en kort stund efter de olika stationerna för egen bön och reflektion.

Linda och David Arwe samt Atie Bernet bidrar med sång och musik.

Lyssna här: Korsvägsandakt