Påskens vittnen

På andra söndagen i påsktiden är temat Påskens vittnen och förkunnelsen är
skriven av pastor Thomas Jonsson.

Läs förkunnelsen här: Påskens vittnen