Teams-gudstjänst med kyrkkaffe

Endast de som medverkar vid gudstjänsten närvarar på plats i kyrkan.
Thomas Jonsson predikar och Linda och David Arwe sjunger.
När gudstjänsten är slut får den som vill dröja kvar framför skärmen och dela gemenskap med kyrkfika, (som du gärna kan ha förberett innan). Då får vi möjlighet att se och höra varandra, vilket man inte gör under gudstjänsten. 

Söndagens tema: ”Jesus skapar tro” Matt 8:5-13.

För att se gudstjänsten via Teams, klicka här: Teams-gudstjänst